I zonako sareen kontserbazioa UR PARTZUERGOA

I. zonako ur partzuergoko saneamendu-sare orokorraren kontserbazio-lanak eta lotutako zereginak.

Lortutako erronka: Jasangarritasun- eta bikaintasun-printzipioei jarraituz, jarduera bere ingurumen-alderdiak barne, kudeaketa-sistema baten bidez, CABBk berak aplikatutako nazioarteko irizpideen arabera kudeatu, bere I. eremuan honako kokapen hauek hartzen dituen CABB Saneamendu sarea zainduz: GALINDO, GÜEÑES, LAMIAKO, LA ARBOLEDA, MUSKIZ eta ZIERBENA.

24 orduko zerbitzua